สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

บริษัทผลิตในเว็บไซต์ไนจีเรีย