สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

หลักการเกี่ยวกับดวงอาทิตย์ของ