สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

วิธีลอกทองออกจากชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์