สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ต้นทุนการขุดสำหรับการผลิตแร่เหล็ก