สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เทปท่อท่อไอเสียเครื่องเป่า