สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ขากรรไกรอะพาไทต์เครื่องเสีย