สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เข็มขัดหางแร่กดสมาธิแม่เหล็ก