สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

วิธีการสร้างโรงสีแร่แสตมป์