สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ทำเหมืองขนาดเล็กในประเทศสวิสเซอร์แลนด์