สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

สายการผลิตการแปรรูปถ่านกัมมันต์