สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

รางวัลเครื่องบีบอัดเมล็ดเล็กๆ