สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เตาเผาสำหรับเหล็กฟองน้ำเพื่อขาย