สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ขายเครื่องบล็อกคอนกรีตซีเมนต์