สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เหมืองหินฉันใช้งานโหลดเดอร์ที่เราสนใจ