สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

องค์ประกอบทางเคมีแร่เหล็กปรับบราซิล