สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

หน้าจอคั่นแม่เหล็กที่มีประสิทธิภาพ