สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การขุดพื้นผิวและอุปกรณ์ขนถ่ายจำนวนมาก