สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

หินปูนลดลงโรงโม่ทรายทำให้เหมืองหิน