สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ประสิทธิภาพการบดที่มีอิทธิพลต่อ