สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ภาพถ่ายเครื่องหินอ่อนที่มีชื่อ