สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ประเภทของเครื่องกำจัดขยะในระบบขนถ่ายถ่านหิน