สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

คนที่ทำงานเกี่ยวกับการบินสำหรับคนที่จะ