สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

กล่องเครื่องมือก่อสร้างสั้นพูดถึงการบด