สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

สถานะการวิจัยในประเทศและต่างประเทศและแนวโน้มการใช้งานของกล่องบด