สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องขุดทองที่อยู่ข้างๆ