สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

กำลังการบดย่อยตันต่อชั่วโมง