สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ซัพพลายเออร์กรวดทรายและผู้ลงทุนทรายได้รับประโยชน์