สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ผงหินอ่อนใช้ในบล็อกปูพื้น