สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

วัตต์วัตต์วัตต์วัตต์ซังหรี่แสงได้นำเพดานปิดภาคเรียนลง