สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงงานผลิตลูกชิ้นเถ้าลอยอัตโนมัติ