สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

คลื่นกระแทกของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามากแค่ไหน