สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

มีการสานในเครื่องจักรกลหนักหรือไม่