สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ดาวพฤหัสบดีธัญโรงสีข้าวรุ่น