สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เปิดหล่อในการทำเหมืองถ่านหินในประเทศอาน