สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เจิ้งโจวบดมือถือราคาสถานีที่แตกต่าง