สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

สนใจบนตัวสั่นด้วยความตื่นเต้น