สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

คั้นในเครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์