สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เรียกคืนอุโมงค์สำหรับการขุดถ่านหิน