สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ซูโจวให้อาหารหน้ารีไซเคิลบดสีเหลือง