สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

หินแกรนิตที่ย่อยสลายอย่างเสถียรในแคนาดา