สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ชาร์ปเครื่องกัดเปลี่ยนหัว