สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

อุตสาหกรรมยาเชื้อเพลิงหม้อไอน้ำหม้อไอน้ำ