สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

รายงานโครงการแป้งโดโลไมต์บริษัทขุดราคาแอมป์