สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ใช้อุปกรณ์ก่อสร้างสำหรับขายในอิตาลี