สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

สินแร่เหล็กอยู่ที่ไหนมาเลเซีย