สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องบดเชิงวิเคราะห์ดิสก์มิลขนาดวัตต์