สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

พืชลอยน้ำเพื่อขายออสเตรเลีย