สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

กรามวิเคราะห์การสั่นสะเทือนบดดูไบ