สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การเปลี่ยนสายพานเครื่องซักผ้าวังวน