สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องย่อยขยะจ้างวิตแบงก์